Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Sz 917/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-25

, że 'oleje smarowe w żadnym z przypadków nie są przeznaczone lub zużywane na cele opałowe i/lub napędowe'., W ocenie skarżącej Spółki polskie uregulowania prawne z zakresu...
Energetycznej Spółka przywołała wyrok ETS C-145/06 i C 146/06 (sprawy połączone), w którym Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że oleje smarowe w przypadku...

I SA/Sz 914/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-25

, że 'oleje smarowe w żadnym z przypadków nie są przeznaczone lub zużywane na cele opałowe i/lub napędowe'., W ocenie skarżącej Spółki polskie uregulowania prawne z zakresu...
Energetycznej Spółka przywołała wyrok ETS C-145/06 i C 146/06 (sprawy połączone), w którym Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że oleje smarowe w przypadku...

I SA/Wr 514/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-19

akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 99 postanawia: odrzucić sprzeciw. Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2013 r. referendarz...

I SA/Wr 513/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-19

akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 99 postanawia: odrzucić sprzeciw. Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2013 r. referendarz...