Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-01

. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 30 września 2004r., 3) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-20

(...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...
z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 30 września 2004r., 3) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia...

I GZ 263/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-27

się przyznania prawa pomocy od państwa, z którym toczy spór o zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych. Organy tego państwa pobrały od Spółki...
podatek akcyzowy i odmawiając jego zwrotu stawiają Spółkę w gorszej sytuacji rynkowej, niż podmioty, które podatku akcyzowego od olejów smarowych nie płacą. W związku...

I GZ 265/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-27

się przyznania prawa pomocy od państwa, z którym toczy spór o zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych. Organy tego państwa pobrały od Spółki...
podatek akcyzowy i odmawiając jego zwrotu stawiają Spółkę w gorszej sytuacji rynkowej, niż podmioty, które podatku akcyzowego od olejów smarowych nie płacą. W związku...

I GZ 250/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-27

domaga się przyznania prawa pomocy od państwa, z którym toczy spór o zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych. Organy tego państwa pobrały...
od Spółki podatek akcyzowy i odmawiając jego zwrotu stawiają Spółkę w gorszej sytuacji rynkowej, niż podmioty, które podatku akcyzowego od olejów smarowych nie płacą...

I GZ 251/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-27

domaga się przyznania prawa pomocy od państwa, z którym toczy spór o zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych. Organy tego państwa pobrały...
od Spółki podatek akcyzowy i odmawiając jego zwrotu stawiają Spółkę w gorszej sytuacji rynkowej, niż podmioty, które podatku akcyzowego od olejów smarowych nie płacą...

I GZ 253/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-27

domaga się przyznania prawa pomocy od państwa, z którym toczy spór o zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych. Organy tego państwa pobrały...
od Spółki podatek akcyzowy i odmawiając jego zwrotu stawiają Spółkę w gorszej sytuacji rynkowej, niż podmioty, które podatku akcyzowego od olejów smarowych nie płacą...

I GZ 266/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-27

domaga się przyznania prawa pomocy od państwa, z którym toczy spór o zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych. Organy tego państwa pobrały...
od Spółki podatek akcyzowy i odmawiając jego zwrotu stawiają Spółkę w gorszej sytuacji rynkowej, niż podmioty, które podatku akcyzowego od olejów smarowych nie płacą. W związku...

I GZ 267/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-27

domaga się przyznania prawa pomocy od państwa, z którym toczy spór o zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych. Organy tego państwa pobrały...
od Spółki podatek akcyzowy i odmawiając jego zwrotu stawiają Spółkę w gorszej sytuacji rynkowej, niż podmioty, które podatku akcyzowego od olejów smarowych nie płacą. W związku...

I GZ 268/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-27

domaga się przyznania prawa pomocy od państwa, z którym toczy spór o zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych. Organy tego państwa pobrały...
od Spółki podatek akcyzowy i odmawiając jego zwrotu stawiają Spółkę w gorszej sytuacji rynkowej, niż podmioty, które podatku akcyzowego od olejów smarowych nie płacą. W związku...
1   Następne >   +2   +5   10