Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Ol 627/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-10-21

smarowych, dodatków do olejów smarowych i płynów chłodniczych. Wyjaśniła, że nie posiada środków finansowych pozwalających na pokrycie wpisu sądowego od skargi w wysokości...
pozostaje zaś 19 - letni syn., Strona zaznaczyła również, że przedmiotem postępowania organów podatkowych jest określenie zaległości w podatku akcyzowym od olejów smarowych...