Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 627/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-22

, iż spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych, smarów plastycznych, preparatów smarowych, dodatków do olejów...
smarowych i płynów chłodniczych. Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 165.000,00 zł, wartość środków trwałych według bilansu na ostatni rok wynosi 84.210,72 zł...