Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Bk 223/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-07-03

zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych p o s t a n a w i a: przyznać stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie...
zostaną przekazane w całości na rzecz banku. We wniosku wskazano ponadto, że zapasy magazynowe w postaci olejów smarowych zostały wycenione przez Syndyka na kwotę 31.972...

I SA/Bk 224/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-08-26

banku. We wniosku wskazano ponadto, że zapasy magazynowe w postaci olejów smarowych zostały wycenione przez Syndyka na kwotę, 31.972 zł, ale są to oleje przeterminowane...
jako zabezpieczenie zaciągniętego przez spółkę kredytu. Natomiast zapasy magazynowe w postaci olejów smarowych nie mogą być zbyte, bowiem jak oświadcza strona, oleje...

I SA/Bk 197/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-07-03

. We wniosku wskazano ponadto, że zapasy magazynowe w postaci olejów smarowych zostały wycenione przez Syndyka na kwotę 31.972 zł, ale są to oleje przeterminowane...
jest przez bank jako zabezpieczenie zaciągniętego przez spółkę kredytu. Natomiast zapasy magazynowe w postaci olejów smarowych nie mogą być zbyte, bowiem jak oświadcza...

I SA/Bk 198/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-08-26

na rzecz banku. We wniosku wskazano ponadto, że zapasy magazynowe w postaci olejów smarowych zostały wycenione przez Syndyka na kwotę 31.972 zł, ale są to oleje przeterminowane...
jest przez bank jako zabezpieczenie zaciągniętego przez spółkę kredytu. Natomiast zapasy magazynowe w postaci olejów smarowych nie mogą być zbyte, bowiem jak oświadcza...

III SA/Gl 699/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-14

2710 1971-99. Produkcja olejów smarowych odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonego składu podatkowego. Wyprodukowane oleje sprzedawane...
od kosztów sądowych., W jego uzasadnieniu podała, że zajmuje się produkcją olejów smarowych, środków antyadhezyjnych oraz olejów konserwujących, które objęte są kodami CN...

III SO/Gl 3/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-21

2710 1971-99. Produkcja olejów smarowych odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonego składu podatkowego. Wyprodukowane oleje sprzedawane...
w tej sprawie wynosi [...] zł., Wnioskodawca sprecyzowała, że zajmuje się produkcją olejów smarowych, środków antyadhezyjnych oraz olejów konserwujących, które objęte są kodami CN...

III SO/Gl 4/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-21

są kodami CN 2710 1971-99. Produkcja olejów smarowych odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonego składu podatkowego. Wyprodukowane oleje...
w tej sprawie wynosi [...] zł., Wnioskodawca sprecyzowała, że zajmuje się produkcją olejów smarowych, środków antyadhezyjnych oraz olejów konserwujących, które objęte...

III SO/Gl 6/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-21

są kodami CN 2710 1971-99. Produkcja olejów smarowych odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonego składu podatkowego. Wyprodukowane oleje sprzedawane...
w tej sprawie wynosi 139.147 zł., Wnioskodawca sprecyzowała, że zajmuje się produkcją olejów smarowych, środków antyadhezyjnych oraz olejów konserwujących, które objęte...

III SO/Gl 8/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-21

są kodami CN 2710 1971-99. Produkcja olejów smarowych odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonego składu podatkowego. Wyprodukowane oleje sprzedawane...
w tej sprawie wynosi 314.397 zł., Wnioskodawca sprecyzowała, że zajmuje się produkcją olejów smarowych, środków antyadhezyjnych oraz olejów konserwujących, które objęte...

III SO/Gl 2/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-21

są kodami CN 2710 1971-99. Produkcja olejów smarowych odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonego składu podatkowego. Wyprodukowane oleje sprzedawane...
w tej sprawie wynosi 448.989 zł., Wnioskodawca sprecyzowała, że zajmuje się produkcją olejów smarowych, środków antyadhezyjnych oraz olejów konserwujących, które objęte...
1   Następne >   +2   +5   +10   18