Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 553/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-19

2710 19 90)., Wymienione oleje smarowe są następnie sprzedawane w Polce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym ich dalszej odsprzedaży na rzecz ostatecznych...
elektrycznej Dz. U. z 2003 r. L 283/51 ze zm.), zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego o potwierdzenie, że oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...

I SA/Ol 325/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-05-06

oleje smarowe mineralne do wykorzystania jako główny surowiec w produkcji olejów silnikowych i przemysłowych oraz smarów plastycznych., Wnioskodawczyni zadała pytania...
: czy oleje smarowe o wyżej wymienionych kodach CN są wyrobami zharmonizowanymi, jeżeli nie są wykorzystywane jako paliwo bądź opał, czy jest obowiązek prowadzenia składu...

I SA/Wr 1558/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-26

działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak również nabywa od dostawców krajowych, oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71...
stanowią preparaty smarowe., W związku z powyższym podatnik zwrócił się z pytaniem czy oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe i opałowe będą podlegały...

III SA/Po 765/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-08

Dyrektywy Horyzontalnej i Energetycznej. Podatek akcyzowy nakładany w Polsce na oleje smarowe przeznaczone do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze...
, prowadzenia ewidencji tych produktów itp.), co w świetle regulacji wspólnotowych wyklucza możliwość nakładania na oleje smarowe przeznaczone do innych celów niż paliwo silnikowe...

I SA/Bk 197/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-09-17

do jakich kodów Nomenklatury Scalonej (CN) są klasyfikowane nabyte wewnątrzwspólnotowo przez kontrolowanego oleje smarowe. W wyniku tych czynności tylko dla olejów smarowych...
z zapytaniem jakich kodów Nomenklatury Scalonej (CN) są klasyfikowane nabyte przez kontrolowanego oleje smarowe. W wyniku podjętych czynności dla olejów smarowych o nazwie...

I SA/Wr 298/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-10

[...] maja 2014r. C sp. z o.o. z siedzibą w W., z których wynikało, że oleje smarowe TOTAL Quartz 9000 5W40, TOTAL Quartz 9000 ENERGY 5W40 klasyfikowane są do kodu CN 2710...
19 81 oraz pisma z dnia [...] grudnia 2016r. D, oddział w Polsce z siedzibą w K., z którego wynikało, że oleje smarowe ORIGINAL FORD Formula F 5W30, CASTROL EDGE TD FST...

I SA/Go 26/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-15

, że przepisem § 10 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Minister Finansów zwolnił od akcyzy oleje smarowe oznaczone kodem...
dyrektywy jest bezwarunkowy i precyzyjny w stosunku do państwa członkowskiego, a obowiązek, który nakłada jest sformułowany jednoznacznie - oleje smarowe oraz oleje...

I SA/Wr 258/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-02

w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one temu, aby produkty nienależące do zakresu stosowania tych dyrektyw, takie jak oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze...
wewnątrzwspólnotowo przez Skarżącego w 2015 r. oleje smarowe TA., B, C (faktura nr [...] z dnia [...] października 2015r.) są wyrobem akcyzowym w rozumieniu przepisów u.p.a., tj...

I SA/Wr 211/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-02

, takie jak oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, były objęte podatkiem regulowanym przez zasady identyczne jak te dotyczące systemu...
w przedmiotowej sprawie koncentruje się na tym czy organy podatkowe wykazały, że nabyte wewnątrzwspólnotowo przez Skarżącego w 2015 r. oleje smarowe Castrol Edge Titan Turbo Diesel...

III SA/Łd 1133/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-15

mineralnych w masie wyrobu gotowego wynosiła 70% i więcej, co oznacza, że właściwym kodem dla wytworzonego produktu był kod [...]. Ustalono także, że oleje smarowe wyprodukowane...
podatkowego skarżącej wyprowadzono poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprowadzono oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 (wyprodukowane z udziałem SYNTHOIL 46) oraz oleje...
1   Następne >   +2   +5   11