Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 66/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-05-11

., który zaoferował mu pracę kierowcy przy wożeniu oleju smarowego z [...]. Został przy tym poinformowany, że będzie woził olej smarowy, który będzie sprzedawany w Polsce jako olej...
napędowy. Około 2 razy w tygodniu jeździł po olej smarowy i łącznie wykonał około 90 transportów., Dyrektor Izby odwołał się następnie do dowodu z przesłuchania w ramach...

I SA/Po 1160/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-13

oleje smarowe (w tym silnikowe i przekładniowe), - baterie i akumulatory,, - zużyte lub wycofane z eksploatacji opony,, - odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,, - odpady...
przedmiotowego, a mianowicie:, 1. odpadowe oleje smarowe (w tym silnikowe i przekładniowe),, 2. baterie i akumulatory,, 3. zużyte lub wycofane z eksploatacji opony,, 4. odpady...

I SA/Sz 459/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-21

. mogła posiadać jedynie olej smarowy.;, 5) niższa cena zakupionego paliwa od cen oferowanych na rynku;, 6) zapłata za paliwo tylko w formie gotówki i w znacznych kwotach...
pochodziła z nieujawnionego źródła (tylko 82.155,93 litrów paliwa pochodziło od firmy D. [...] Sp. J., w tym 30.970,43 1 to olej napędowy, a 51.185,50 litrów to benzyna...

I SA/Gd 189/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-04-30

konsumpcyjnego od olejów smarowych, gdy są one wykorzystywane do celów innych niż jako paliwa silnikowe lub grzewcze. Wyłączenie tych produktów spod działania Dyrektywy...

I SA/Bd 185/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-04-14

Sprawa ze skargi J. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. Oddala skargę

I SA/Łd 225/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-05

oraz organy kontroli skarbowej i organy podatkowe wykazały, że firma ta była ogniwem w procesie wprowadzania do obrotu produktu ropopochodnego, którym nie był to towar (olej...
, że Spółka B sprzedawała inny, niż olej napędowy produkt ropopochodny. Zatem wystawiane przez B dokumenty sprzedaży z wpisaną nazwą towaru 'olej napędowy' nie odzwierciedlały...