Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 254/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-01

, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, jak i wyroby,, do których przepisy tej dyrektywy nie mają zastosowania (m. in. oleje smarowe)., Organ stwierdził, że mając powyższe...
przeznaczonych do innych celów niż cele napędowe lub opałowe. Zwolnieniem objęte są m.in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia. System zwolnień nie obejmuje...

I SA/Rz 73/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

, że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 1981 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i że nie maja do nich zastosowania przepisy dotyczące kontroli i obrotu zawarte...
oznaczone kodami CN 2710 1971 - 2710 1999 / oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe bądź napędowe/ nie podlegają tymże Dyrektywom...

I GSK 40/10 - Wyrok NSA z 2010-12-16

99, przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo, jako oleje smarowe do silników...
wyrobów podmiotom zużywającym te wyroby., W ocenie organu odwoławczego, skarżąca sprzedając oleje smarowe o symbolu PKWiU od 2320 18-04 do 23.20.18-09 (CN 271 o 19 71 - 271...

I SA/Rz 89/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym i o zwrot akcyzy zapłaconej przez Spółkę w latach 2004 - 2008. Wniosła także o potwierdzenie, że oleje smarowe oznaczone kodem CN...
1999 / oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe bądź napędowe/ nie podlegają tymże Dyrektywom a więc nie mogą być klasyfikowane jako zharmonizowane...

I SA/Rz 81/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym i o zwrot akcyzy zapłaconej przez Spółkę w latach 2004 - 2008. Wniosła także o potwierdzenie, że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710...
1999 / oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe bądź napędowe/ nie podlegają tymże Dyrektywom, a więc nie mogą być klasyfikowane jako zharmonizowane wyroby...

I SA/Rz 69/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

w podatku akcyzowym i o zwrot akcyzy zapłaconej przez spółkę w latach 2004 - 2008. Wniosła także o potwierdzenie, że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 1981 nie podlegają...
19 99 /oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe bądź napędowe/ nie podlegają tymże Dyrektywom, a więc nie mogą być klasyfikowane jako zharmonizowane...

I SA/Rz 77/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

w podatku akcyzowym i o zwrot akcyzy zapłaconej przez spółkę w latach 2004 - 2008. Wniosła także o potwierdzenie, że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 1981...
- 2710 19 99 /oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe bądź napędowe/ nie podlegają tymże Dyrektywom, a więc nie mogą być klasyfikowane...

I SA/Rz 85/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-05-13

- 2008. Wniosła także o potwierdzenie, że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 1981 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i że nie mają do nich zastosowania...
i energii elektrycznej, stwierdziła że nabywane przez nią wyroby oznaczone kodami CN 2710 19 71 - 2710 19 99 /oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe...

I SA/Ol 627/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-12-21

od akcyzy, tj. do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw...
olejów smarowych za poszczególne miesiące objęte postępowaniem., W odwołaniu Spółka podniosła, że decyzja organu I instancji, nakładająca akcyzę na oleje przemysłowe...

III SA/Gl 69/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-22

[...] )'., 3.1. Uzasadniając swoje żądanie podał, że powyższe oleje smarowe były przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe i opałowe oraz że nabywał...
prowadzenie działalności w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi. Ponadto zauważył, iż zarówno w świetle regulacji wspólnotowych, jak i krajowych, przedmiotowe oleje smarowe...
1   Następne >   +2   +5   8