Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 35/18 - Wyrok NSA z 2018-03-07

w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem olejów smarowych zgodnie z fakturą z dnia [...] maja 2014 r. w wysokości 28.495 zł., Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy otrzymał...
czy też zwrócenie się o specyfikację towaru do sprzedającego oleje na terenie RFN, co w rezultacie uniemożliwiło dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego;, - art. 191 w zw. z art. 120...

I GSK 954/17 - Wyrok NSA z 2018-01-17

w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych zgodnie fakturami nr [...] i nr [...] z [...] czerwca 2014 r. w wysokości 29.240 zł., Zaskarżoną decyzją organ...
do sprzedającego oleje na terenie RFN, co w rezultacie uniemożliwiło dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego;, - art. 191 w zw. z art. 120, art. 121 § 1, art. 187 § 1 i art...

I GSK 962/17 - Wyrok NSA z 2018-02-07

w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych zgodnie fakturami nr [...] z [...] kwietnia 2014 r. w wysokości 29.226 zł., Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy...
do sprzedającego oleje na terenie RFN, co w rezultacie uniemożliwiło dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego;, - art. 191 w zw. z art. 120, art. 121 § 1, art. 187 § 1 i art. 188 Op...