Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 38/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-07

. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017r. poz. 43), dalej: 'u.p.a.'. Organ wyjaśnił, że Spółka zmieniając przeznaczenie nabytego oleju smarowego na olej napędowy, weszła w posiadanie...
, Spółka J., (w 2012r. A. Sp. z o.o.) w 2012r. weszła w posiadanie oleju smarowego, który następnie wprowadziła do obrotu jako olej napędowy bez uiszczenia należnego...

I SA/Bd 204/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-07-16

nazwą. Były to przede wszystkim tzw. oleje techniczne, tj. smarowe, szalunkowe, rozpuszczalniki i środki impregnujące. Produkty te były dostarczane do różnych...
oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;, 2) oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41...