Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 1134/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-07

akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: I. odrzucić skargę; II. oddalić wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy. W dniu...

I SA/Wr 1140/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-21

podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: I. odrzucić skargę, II. oddalić wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy...

I SA/Wr 1139/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-21

wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: I. odrzucić skargę, II. oddalić wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy. W wykonaniu zarządzenia...

I SA/Wr 1143/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-07

akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: I. odrzucić skargę; II. oddalić wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy. W dniu...