Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 592/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-12

oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. M. A. złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 28 lutego 2013 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia...
wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego., Zarządzeniem z dnia 2 maja 2013 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu należnego od skargi w kwocie 1.183,00 zł z pouczeniem...

I SA/Gd 593/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-20

r., którą określono K. A. zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego w łącznej wysokości 74.470,00 zł, Decyzję organu...
niejawnym sprawy ze skargi K. A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 27 lutego 2013 r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju...

III SA/Gl 869/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-03

Celnego w [...] nr [...] z [...] r. określającą zobowiązanie podatkowe i zarazem zaległość w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...

III SA/Gl 873/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-03

Celnego w [...] nr [...] z [...] r. określającą zobowiązanie podatkowe i zarazem zaległość w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...

III SA/Gl 872/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-03

Celnego w [...] nr [...] z [...] r. określającą zobowiązanie podatkowe i zarazem zaległość w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...

III SA/Gl 870/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-03

Celnego w [...] nr [...] z [...] r. określającą zobowiązanie podatkowe i zarazem zaległość w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...

III SA/Gl 871/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-03

Celnego w [...] nr [...] z [...] r. określającą zobowiązanie podatkowe i zarazem zaległość w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...

III SA/Gl 868/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-03

Celnego w [...] nr [...] z [...] r. określającą zobowiązanie podatkowe i zarazem zaległość w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...