Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Po 68/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-18

stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: 1...

I SA/Wr 2088/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-11

wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Wr 2097/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-23

z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. W rozpatrywanej sprawie, w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu z dnia 6...

I SA/Wr 2098/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-23

z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. W rozpatrywanej sprawie, w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu z dnia 6...

I SA/Wr 2096/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-23

z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. W rozpatrywanej sprawie, w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu z dnia 6...

I SA/Wr 2092/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-23

wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia 23 października 2013 r. skarżąca spółka wniosła - za pośrednictwem organu podatkowego - skargę...

I SA/Wr 2090/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-23

wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia 23 października 2013 r. skarżąca spółka wniosła - za pośrednictwem organu podatkowego - skargę...

I SA/Wr 2091/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-23

wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia 23 października 2013 r. skarżąca spółka wniosła - za pośrednictwem organu podatkowego - skargę...

I SA/Wr 2089/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-11

wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Wr 2087/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-11-02

od wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia I. odmówić zmiany postanowienia z dnia 21 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Wr 2087/13) odmawiającego skarżącej spółce...
1   Następne >   2