Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Bk 215/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-07-11

podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych - olejów smarowych za poszczególne okresy 2011 roku p o s t a n a w i a odrzucić skargę...

III SA/Po 1680/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-01-15

zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia odrzucić skargę Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga spółki...

I SA/Wr 2094/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-20

wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia 23 października 2013 r. skarżąca spółka wniosła skargę na opisaną w sentencji...

I SA/Wr 2093/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-20

wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia 23 października 2013 r. skarżąca spółka wniosła skargę na opisaną w sentencji...

I SA/Wr 2095/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-20

wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia 23 października 2013 r. skarżąca spółka wniosła skargę na opisaną w sentencji...

I SA/Wr 2085/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. W związku z wniesioną skargą na w/w decyzję Dyrektora Izby Celnej...

I SA/Wr 2100/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-20

z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia [...] października 2013 r. skarżąca spółka wniosła - za pośrednictwem organu...

I SA/Wr 2104/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-20

wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia odrzucić skargę. Zarządzeniem z dnia 5 grudnia 2013 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Wr 2086/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-15

akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. W związku z wniesioną skargą na w/w decyzję Dyrektora Izby Celnej...

I SA/Wr 2108/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-20

akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. W związku z wniesioną skargą na w/w decyzję Dyrektora Izby Celnej...
1   Następne >   2