Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 955/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-16

opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do CN 2710 19 69 oraz oleje smarowe; pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99. Natomiast do olejów smarowych; pozostałych...
olejów zaklasyfikowanych do kodu CN 2710 19 99 zaliczone zostały pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Zatem oleje ciężkie o kodzie CN 2710 19 99...

III SA/Po 124/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-10

dotyczącej odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia odrzucić skargę Spółka z o.o. W. wniosła...
nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu wniósł o odrzucenie skargi...

I SA/Wr 778/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-03

z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: I. odrzucić skargę; II. oddalić wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy. W skardze...
na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] czerwca 2018 r. (Nr [...]) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów...

I SA/Wr 880/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-11-19

podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: I. odrzucić skargę; II. oddalić wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy...
akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych. W skardze wniesiono m.in. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Skargę podpisał...

I SA/Wr 1142/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-17

z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: I. odrzucić skargę; II. oddalić wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy. W skardze...
na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] września 2018 r. (Nr [...]) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów...

I SA/Wr 1133/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-17

z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: I. odrzucić skargę; II. oddalić wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy. W skardze...
na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] września 2018 r. (Nr [...]) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów...

I SA/Gd 592/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-12

oleju smarowego postanawia: odrzucić skargę. M. A. złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 28 lutego 2013 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia...
wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego., Zarządzeniem z dnia 2 maja 2013 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu należnego od skargi w kwocie 1.183,00 zł z pouczeniem...

I SA/Gd 593/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-05-20

r., którą określono K. A. zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego w łącznej wysokości 74.470,00 zł, Decyzję organu...
niejawnym sprawy ze skargi K. A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 27 lutego 2013 r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju...

I SA/Wr 647/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-23

wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: odrzucić skargę. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I wezwano stronę do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie...

I SA/Wr 648/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-23

wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: odrzucić skargę. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I wezwano stronę do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie...
1   Następne >   +2   +5   +10   39