Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 882/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-21

ilości olejów smarowych, przekładniowych, hydraulicznych. To spowodowało dodatkowo, że grunt został nasycony różnymi niebezpiecznymi substancjami, w tym ropopochodnymi...
była produkcja przemysłowa, w której stosowano procesy obróbki skrawaniem na mokro tzn. ze stosowaniem olejów i emulsji olejowych — jako chłodziwo, a same obrabiarki zużywały duże...