Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 441/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-19

innymi oleje smarowe Motul, kod CN3403, przewożone z [...] do odbiorcy w Polsce. Przewoźnikiem była spółka [...] sp. z o.o. sp. k. w [...] (dalej także jako skarżąca, spółka...

V SA/Wa 288/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

dotyczącym masy brutto lub objętości przesyłki czy rodzaju opakowań jednostkowych. Do tego katalogu należą m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje...
[...], w którym zadeklarowano przewóz 13 700 litrów oleju napędowego (CN 2710), stwierdzono rozbieżności dotyczące środków transportu - w zgłoszeniu wpisano [...] jako nr środka transportu...

V SA/Wa 287/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar z pozycji CN 2710., Stosownie natomiast do postanowień art. 9 ww. ustawy, przesyłanie, uzupełnianie...
[...], w którym zadeklarowano przewóz 17 000 litrów oleju napędowego (CN 2710), stwierdzono rozbieżności dotyczące środków transportu - w zgłoszeniu wpisano [...] jako nr środka transportu...

VIII SA/Wa 877/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

lub objętości przesyłki czy rodzaju opakowań jednostkowych. Do tego katalogu należą m. in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe...
przewożono olej napędowy. Podczas kontroli kierowca okazał 7 zgłoszeń do systemu SENT, łącznie na [...] litrów paliwa. Po sprawdzeniu zawartości cysterny (składającej...

I SA/Bd 563/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-10-09

paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710., W myśl art. 5 ust.1 ustawy...
. zatrzymanego pojazdu - samochodu ciężarowego S. (cysterna) o numerze rejestracyjnym [...] przewożącego olej opałowy - dokonano porównania danych zawartych w zgłoszeniu...

II SA/Bd 1118/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-27

m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710., Środkiem technicznym...
[...] października 2017 r. kontroli pojazdu przewożącego olej opałowy, należącego do podmiotu wysyłającego i jednocześnie przewoźnika firmy 'A. ' M. P., A. W. Sp.j. z siedzibą...

VIII SA/Wa 178/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

z uszczegółowieniem dotyczącym masy brutto lub objętości przesyłki czy rodzaju opakowań jednostkowych. Do tego katalogu należą m. in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje...
smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710 (olej napędowy)., Stosownie do art. 5 ust. 4 ustawy o SENT w brzmieniu obowiązującym...

VIII SA/Wa 92/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

. Do tego katalogu należą m. in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710...
była Spółka. Pojazdem przewożono olej napędowy. Podczas kontroli kierowca okazał 2 zgłoszenia do systemu SENT, łącznie na 14 000 litrów paliwa (ON CN 2710). Odnośnie...

V SA/Wa 1234/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-07

należą, m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe w tym również przewożony towar objęty kodem CN 2710., Zgodnie...
również, że pojazdem przewożono olej opałowy w deklarowanej ilości 6 600 litrów klasyfikowany do pozycji CN 2710, który podlegał systemowi monitorowania drogowego przewozu towarów...

VIII SA/Wa 389/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN [...] (olej napędowy)., Stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 i 2...
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe '[...]' E. B. M.. Pojazdem przewożono olej napędowy do 8 różnych odbiorców, w tym do firmy P.P.H.U. [...] R. C. S. (5.000 l...
1   Następne >   3