Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Go 205/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-06

sprzedaży detalicznej i hurtowej olejów smarowych i smarów oznaczonych między innymi kodami CN 2710 19 81 - (oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje...
turbinowe) i CN 3403 19 91 (preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów). Produkty te są nabywane wewnątrzwspólnotowo, by dalej oleje smarowe i inne produkty...

III SA/Wa 1508/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-31

do tej ustawy. Na gruncie przepisów krajowych ww. wyroby ropopochodne, w tym oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 91 oraz benzyny specjalne o kodzie CN 2710 11 21, należy zatem...
', na podstawie którego - z uwagi na określone przeznaczenie - zwolnione są od akcyzy oleje smarowe oznaczone kodmi CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99. Przytoczył również art. 32...