Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 590/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-24

opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (dalej: Dyrektywa energetyczna) nabywane wewnątrzwspólnotowo oraz dystrybuowane przez Spółkę w Polsce oleje smarowe...
określają katalog wyrobów energetycznych, podlegających opodatkowaniu akcyzą. Z przepisu art. 2 ust. 4b) tiret pierwsze Dyrektywy wynika, że oleje smarowe wykorzystywane w innych...

I SA/Ol 698/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-10

opał. W ramach przyszłej działalności zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo oraz w kraju oleje smarowe mineralne do wykorzystania jako główny surowiec w produkcji olejów...
silnikowych i przemysłowych oraz smarów plastycznych., Wnioskodawczyni zadała pytania: czy oleje smarowe o wyżej wymienionych kodach CN są wyrobami zharmonizowanymi...

I SA/Go 205/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-06

sprzedaży detalicznej i hurtowej olejów smarowych i smarów oznaczonych między innymi kodami CN 2710 19 81 - (oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje...
turbinowe) i CN 3403 19 91 (preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów). Produkty te są nabywane wewnątrzwspólnotowo, by dalej oleje smarowe i inne produkty...

III SA/Wa 1031/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-16

silnikowe, czy oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71-2710 19 99 (dalej 'Produkty'). Produkty te są przez Spółkę dystrybuowane na terytorium Europy...
tych towarów w Polsce bezpośrednio na rzecz ostatecznych odbiorców, bądź za pomocą pośredników (dystrybutorów). Oleje smarowe klasyfikowane w ramach kodów CN 2710 19 71 - 2710 19...

I SA/Gd 488/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-12-22

, magazynuje i przemieszcza w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oleje smarowe i oleje bazowe o kodzie CN 2710 19 71 do 2710 19 99. W związku z prowadzoną działalnością...
. rozporządzenia nie ma zastosowania, ponieważ oleje te nie są objęte definicją ubytków. Pomimo iż niedobór olejów smarowych powinien być przez odbiorcę odnotowany na ADT...

I GSK 1215/09 - Wyrok NSA z 2010-11-25

. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 87, poz. 825 ze zm.) stawka podatku akcyzowego na oleje smarowe sprzedawane w kraju i nabywane wewnątrzwspólnotowo...
lub domieszki do paliw silnikowych albo, jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych...

III SA/Wa 1508/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-31

do tej ustawy. Na gruncie przepisów krajowych ww. wyroby ropopochodne, w tym oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 91 oraz benzyny specjalne o kodzie CN 2710 11 21, należy zatem...
', na podstawie którego - z uwagi na określone przeznaczenie - zwolnione są od akcyzy oleje smarowe oznaczone kodmi CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99. Przytoczył również art. 32...

I SA/Ke 575/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-12-16

Energetycznej (m.in. oleje smarowe o kodach CN 2710 19 81 - 99) zostały objęte zwolnieniem od akcyzy wprowadzonym właśnie na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 starej ustawy...
z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) zwolnione zostały od akcyzy oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71-83...

I SA/Go 591/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-21

. W wymienionym piśmie Spółka podała, że jest podmiotem zajmującym się handlem hurtowym i detalicznym produktów ropopochodnych, w szczególności olejów smarowych i smarów, zarówno...
producentów krajowych, jak i zagranicznych. P sprzedaje ww. produkty jako pośrednik. Od 2005 r. prowadzi sprzedaż olejów smarowych zwolnionych z akcyzy ze względu...

III SA/Kr 173/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-18

od 2710 19 41 do 2710 19 49, których stawka zależy od ich przeznaczenia. Szczególną kategorię stanowią oleje smarowe, które nie należą do kategorii paliw silnikowych...
, poz. 11, ze zm.) . Są to w szczególności:, - frakcja heksanowa o kodzie CN 2901,, - ksyleny o kodzie CN 2902,, - oleje o kodzie CN 2710 19 45 -, przeznaczone...
1   Następne >   2