Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 613/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-28

wymienionych kodów Scalonej Nomenklatury CN. Oleje smarowe są sprzedawane w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym dalszej odsprzedaży. Na podstawie...
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania wyrobów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. z 2003 r. L 283/51 ze zm.) oleje smarowe...

III SA/Kr 1121/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-08-27

?, Zdaniem skarżącej analiza przepisów ustawy akcyzowej, jak również przepisów wykonawczych do tej ustawy wskazuje na to, iż nabywając wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe...
również obowiązek dokonywania zgłoszeń o planowanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych olejów smarowych z terytorium państwa członkowskiego, w którym oleje te nie są wyrobami akcyzowymi...

I FSK 2057/08 - Wyrok NSA z 2009-05-29

w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych produkty tj. oleje smarowe: oleje silnikowe, oleje do turbin, oleje do sprężarek i urządzeń ręcznych o napędzie pneumatycznym (CN...
na rzecz ostatecznych odbiorców. Oleje smarowe oraz smary w żadnym z przypadków nie są przeznaczone lub zużywane na cele opałowe i/lub napędowe., Mając na względzie...

III SA/Wa 819/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-24

na terytorium kraju w trybie zwolnionej akcyzy wyrobów akcyzowych o symbolu PKWiU 23.20.18 (Oleje bazowe i oleje smarowe do silników). Skarżąca planuje również nabycie...
wewnątrzwspolnotowe w trybie zwolnionej akcyzy do składu podatkowego wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2710 19 83 - 2710 19 93 (Oleje smarowe). Po przetworzeniu...

I SA/Sz 794/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-16

przyszłe), Spółka wskazała, że nabywa w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych następujące produkty (dalej określane zbiorczo jako 'oleje smarowe'):, - oleje silnikowe...
19 93),, - smary morskie, smary do prowadnic i obrabiarek, smary stałe, oleje przetwórcze, oleje specjalne-czyszczące (CN 2710 19 99)., Przedmiotowe oleje smarowe...

III SA/Wa 410/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-15

albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. Zwolnienie...
, w tym oleje smarowe, zasadnie i prawidłowo należy uznać za wyroby akcyzowe zharmonizowane., Minister podkreślił, że nie można podzielić poglądu Skarżącej o niezgodności polskich...

III SA/Gl 68/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-25

to skarżąca zajęła stanowisko, że przepisy prawa polskiego są niezgodne z art. 90 TWE, ponieważ zarówno w sposób pośredni, jak bezpośredni dyskryminują oleje smarowe...
z art. 3 Dyrektywy Horyzontalnej i traktować oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż opałowe lub napędowe jako towary pozostające poza systemem zharmonizowanego...

I SA/Po 1155/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-27

do kodu 2710 19 81 00 Taryfy celnej, obejmującej oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe. W związku z powyższym taki olej silnikowy zaliczyć...
, modyfikatory tarcia). Oleje z Grupy III są najczęściej węglowodorowymi związkami parafinowymi i naftenowymi z nieistotną ilością aromatów oraz nie są zaliczane...

I SA/Gd 787/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-01-15

smarowych (olejów przekładniowych, hydraulicznych, transformatorowych, do smarowania silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym, sprężarkowych, turbinowych, antyadhezyjnych...
olejów smarowych, nie będący, w myśl przepisów metrologicznych producentami paliw silnikowych i olejów opałowych, nie są objęci obowiązkiem legalizacji zbiorników określonych...

I SA/Wr 1237/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-16

otrzymywane z przerobu ropy naftowej, oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe oraz oleje smarowe. Jeżeli produkty te ( inne niż wymienione w poz. 1 - 3 ) przeznaczone...
na symbol PKWiU oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe:, a) z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 -C lub których gęstość w temperaturze 15 -C...
1   Następne >   2