Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 62/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-20

stałe, oleje przetwórcze, oleje specjalne czyszczące (CN 2710 19 90)., Wymienione oleje smarowe są następnie sprzedawane w Polce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom...
niż opalowe i napędowe, nie podlegają opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym. Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej, oleje smarowe (CN 2710 19 81, CN...

I FSK 2057/08 - Wyrok NSA z 2009-05-29

w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych produkty tj. oleje smarowe: oleje silnikowe, oleje do turbin, oleje do sprężarek i urządzeń ręcznych o napędzie pneumatycznym (CN...
na rzecz ostatecznych odbiorców. Oleje smarowe oraz smary w żadnym z przypadków nie są przeznaczone lub zużywane na cele opałowe i/lub napędowe., Mając na względzie...

I SA/Po 1155/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-27

do kodu 2710 19 81 00 Taryfy celnej, obejmującej oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe. W związku z powyższym taki olej silnikowy zaliczyć...
, modyfikatory tarcia). Oleje z Grupy III są najczęściej węglowodorowymi związkami parafinowymi i naftenowymi z nieistotną ilością aromatów oraz nie są zaliczane...

I SA/Sz 475/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-10

opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815). Zgodnie z tym przepisem, oleje napędowe wykorzystywane do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie), podlegają...
akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zm.), zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów napędowych, olejów opałowych lub olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU...

I SA/Sz 295/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-06-20

w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy oleje te są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem. Jednym z warunków, jaki musi zostać spełniony, aby wyroby...
olejów napędowych, olejów opałowych lub olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18-02.50 oraz objętych kodem CN 2710 19 81, wykorzystywanych do celów żeglugi...

III SA/Gl 1692/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-31

tej ustawy jest ilość litrów gotowego wyrobu w temperaturze 150 C;, - według art. 65 ustawy o podatku akcyzowym stawka akcyzy na paliwa silnikowe i oleje opałowe wynosi 2000...
pozwalającej na opodatkowanie podatkiem akcyzowym olejów smarowych wykorzystywanych wyłącznie do celów smarowych. Prawodawca wspólnotowy formułując ten zakaz posłużył...

I FSK 723/08 - Wyrok NSA z 2009-07-02

maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw'). Zgodnie z tym przepisem, oleje napędowe wykorzystywane do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie), podlegają...
czerwca 2005 r. oleje napędowe przeznaczone do celów żeglugowych, zwolnione zostały od akcyzy na podstawie § 8 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia...

I SA/Bd 683/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-11-27

w ten sposób, iż oprócz olejów wchodzących, w skład pozycji 1-12 załącznika nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym uznał za oleje opałowe wszystkie inne wyroby służące do celów opałowych...
nałożenie podatku akcyzowego również na te wyroby, które nie są wymienione w załączniku nr 2 do ustawy jako paliwa silnikowe i oleje opałowe. Tłuszcz utylizacyjny i mączka...