Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 408/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-16

oleje smarowe i inne produkty sprzedawać w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym ich dalszej odsprzedaży na rzecz odbiorców ostatecznych. Oferowane...
, oleje smarowe CN 2710 19 81 nie są objęte przepisami dotyczącymi kontroli i przemieszczania zawartymi w Dyrektywie Horyzontalnej. W ocenie strony intencją ustawodawcy...

I GSK 428/12 - Wyrok NSA z 2013-02-26

gumowych dla branży motoryzacyjnej (w szczególności tzw. pasków klinowych). W zakresie swojej działalności Spółka wykorzystuje oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 99...
innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów...

I SA/Sz 433/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-06

olejów smarowych oznaczonych kodami CN 2710 19 71 - 2710 19 99, formułując następujące pytanie: 'Czy oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...
. W związku z tym, nabywa w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych oleje smarowe oznaczone kodami CN 2710 19 81, CN 2710 19 83, CN 2710 19 87, CN 2710 19 91, CN 2710 19 93, CN...

III SA/Wa 590/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-24

opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (dalej: Dyrektywa energetyczna) nabywane wewnątrzwspólnotowo oraz dystrybuowane przez Spółkę w Polsce oleje smarowe...
określają katalog wyrobów energetycznych, podlegających opodatkowaniu akcyzą. Z przepisu art. 2 ust. 4b) tiret pierwsze Dyrektywy wynika, że oleje smarowe wykorzystywane w innych...

I SA/Łd 239/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-09

nabycia m. in. oleje smarowe, pozostałe oleje klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71 - 83 oraz CN 2710 19 87 - 99., Spółka prowadzi dystrybucję tych olejów na rzecz...
na terytoriom kraju), są wykorzystywane jako oleje smarowe (tj. do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje...

I SA/Sz 62/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-20

stałe, oleje przetwórcze, oleje specjalne czyszczące (CN 2710 19 90)., Wymienione oleje smarowe są następnie sprzedawane w Polce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom...
niż opalowe i napędowe, nie podlegają opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym. Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej, oleje smarowe (CN 2710 19 81, CN...

I SA/Ol 698/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-10

opał. W ramach przyszłej działalności zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo oraz w kraju oleje smarowe mineralne do wykorzystania jako główny surowiec w produkcji olejów...
silnikowych i przemysłowych oraz smarów plastycznych., Wnioskodawczyni zadała pytania: czy oleje smarowe o wyżej wymienionych kodach CN są wyrobami zharmonizowanymi...

III SA/Wa 613/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-28

wymienionych kodów Scalonej Nomenklatury CN. Oleje smarowe są sprzedawane w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym dalszej odsprzedaży. Na podstawie...
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania wyrobów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. z 2003 r. L 283/51 ze zm.) oleje smarowe...

I SA/Go 1144/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-15

i smarów oznaczonych między innymi kodami CN 2710 19 81 - (oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe) i CN 3403 19 91 (preparaty do smarowania...
maszyn, urządzeń i pojazdów). Produkty te są nabywane wewnątrzwspólnotowo, by dalej oleje smarowe i inne produkty sprzedawać w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom...

I SA/Sz 638/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-01-11

wniosku Spółka wskazała, że przedmiotowe oleje smarowe nabywa w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych, a następnie sprzedaje je w P ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom...
dokonującym dalszej odsprzedaży. Wskazane we wniosku oleje smarowe w żadnym z przypadków nie są przeznaczone lub zużywane na cele opałowe lub napędowe, ani jako dodatki...
1   Następne >   +2   +5   10