Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 405/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-09-22

. Przez okres ponad 14 lat był on narażony na działanie różnych związków chemicznych takich jak: olej maszynowy zawierający oleje smarowe oraz hydrorafinowane węglowodory...
. rozpuszczalnik w skład którego wchodzą ksylen, toluen, octan butylu, aceton, butanol oraz oleje mineralne, mają działanie drażniące drogi oddechowe, a nie działanie...

II SA/Rz 1327/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-14

zawodowej skóry - z olejami podczas usuwania zaworu tłoka, z olejami podczas pasowania tłoczyska do cylindra, ze środkami smarnymi umożliwiającymi łatwe wciśnięcie tulejek...
- poz. 18 pkt 1 wykazu; choroby skóry - kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia - poz. 18 pkt 2 wykazu; trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze - poz...

IV SA/Po 144/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-24

poszerzoną Europejską Serię Podstawową, Serię Oleje i Chłodziwa oraz dodatkowo chlorek żelaza, molibden, chlorek manganu i aluminium wypadły ujemnie. Fototesty...
, Serię Oleje i Chłodziwa oraz dodatkowo chlorek żelaza, molibden, chlorek manganu i aluminium wypadły ujemnie. Fototesty z alergenami Europejskiej Serii Podstawowej...