Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 1746/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-11

oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe, które dostarczono na statek 'M.' pływający pod banderą [...]. W związku z tym oczywistym...
. z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci olejów silnikowych A., klasyfikowanych do kodu CN 2710 1981 - to jest - do innych celów...