Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Sz 831/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-14

co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczące kwestii opodatkowania podatkiem akcyzowym krajowej sprzedaży olejów smarowych oraz wyrażona we wspomnianym wyroku...
w sytuacji, gdy toczy się spór co do treści pisemnej interpretacji w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym krajowej sprzedaży olejów smarowych, a jego rozstrzygnięcie...

III SA/Wa 1746/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-11

oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe, które dostarczono na statek 'M.' pływający pod banderą [...]. W związku z tym oczywistym...
. z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci olejów silnikowych A., klasyfikowanych do kodu CN 2710 1981 - to jest - do innych celów...