Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I GSK 533/17 - Wyrok NSA z 2020-01-24

była również dostawa. Dokumenty CMR strona przesłała na płycie DVD. Oleje smarowe zakupione w spółce B. dostarczane były bezpośrednio do magazynu podatnika lub pod adres...
i do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, poprzez błędne przyjęcie, że oleje smarowe będące...

I GSK 484/17 - Wyrok NSA z 2020-01-16

kwocie 22.665 zł., zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego produktów energetycznych - mineralnych olejów smarowych i produktów technologicznych wykorzystywanych...
- olejów smarowych o kodach CN 2710 1971, 2710 1981, 2710 1999, w związku z czym brak jest podstaw do stwierdzenia, że doszło do rażącego naruszenia prawa., WSA...