Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 31/18 - Wyrok NSA z 2018-03-06

z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych zgodnie z fakturą nr [...] z [...] maja 2014 r. w wysokości [...] zł., Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy...
biegłych czy też zwrócenie się o specyfikacje towaru do sprzedającego oleje na terenie RFN, co w rezultacie uniemożliwiło dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego;, - art. 191...

I GSK 963/17 - Wyrok NSA z 2018-02-07

z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych zgodnie fakturą nr 80214130 z 1 kwietnia 2014 r. w wysokości 28.759 zł., Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy...
czy też zwrócenie się o specyfikacje towaru do sprzedającego oleje na terenie RFN, co w rezultacie uniemożliwiło dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego;, - art. 191 w zw...

I GSK 37/18 - Wyrok NSA z 2018-03-09

z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych zgodnie fakturą nr [...] z [...] lipca 2014 r. w wysokości 29.083,00 zł., Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał...
oleje na terenie RFN, co w rezultacie uniemożliwiło dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego;, - art. 191 w zw. z art. 120, art. 121 § 1, art. 187 § 1 i art. 188 O.p. poprzez...

I GSK 961/17 - Wyrok NSA z 2018-01-30

z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych zgodnie fakturą nr [...] z 2 kwietnia 2014 r. w wysokości 28.112 zł., Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy...
czy też zwrócenie się o specyfikacje towaru do sprzedającego oleje na terenie RFN, co w rezultacie uniemożliwiło dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego;, - art. 191 w zw...