Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Sz 831/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-14

co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczące kwestii opodatkowania podatkiem akcyzowym krajowej sprzedaży olejów smarowych oraz wyrażona we wspomnianym wyroku...
w sytuacji, gdy toczy się spór co do treści pisemnej interpretacji w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym krajowej sprzedaży olejów smarowych, a jego rozstrzygnięcie...