Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FSK 872/08 - Wyrok NSA z 2009-09-10

akcyzowych zwolnionych od akcyzy., Dodatkowo organ celny zaznaczył, że olej smarowy spółka zużyła do produkcji olejów przemysłowych i smarów plastycznych, które sprzedała...
Sąd przypomniał, że zgodnie z przepisami krajowymi - oleje smarowe o symbolu PKWiU 23.20 i kodzie CN 2710 - były wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, gdyż zostały...