Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 506/13 - Wyrok NSA z 2015-03-25

wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 81. Przedmiotowe oleje nie były przeznaczone lub zużywane na cele opałowe i/lub napędowe. Strona...
akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie MF w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego)., Przedmiotowe oleje smarowe stanowiły wyroby akcyzowe...

I GSK 458/15 - Wyrok NSA z 2015-06-17

z dnia 31 października 2003r., s. 51 ze zm.; dalej: Dyrektywa energetyczna), która z racji przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego., Naczelnik...
, jak i krajowych, oleje smarowe będące przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a tym samym brak było podstaw do uznania żądania strony...

I GSK 452/15 - Wyrok NSA z 2015-06-17

energetyczna), która z racji przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego., Naczelnik Urzędu Celnego w R. decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r...
, a przedmiotem kontrowersji były wyłącznie kwestie prawne, a mianowicie czy oleje smarowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, jak twierdzą organy celne...

I GSK 448/15 - Wyrok NSA z 2015-06-17

z dnia 31 października 2003r., s. 51 ze zm.; dalej: Dyrektywa energetyczna), która z racji przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego., Naczelnik...
, oleje smarowe będące przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego, podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a tym samym brak było podstaw do uznania żądania strony...

I GSK 1088/13 - Wyrok NSA z 2015-03-10

27101981 - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe. Obowiązek podatkowy powstał w dniu otrzymania wyrobów ( 24 listopada 2009 r.) Spółka zgodnie...
'. Są to produkty objęte kodami CN 2701, 2702 i 2704 do 2715 czyli obejmuje również oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 81. Jednakże zgodnie z art. 2 ust. 4 lit. b...

I GSK 1091/13 - Wyrok NSA z 2015-03-10

27101981 - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe. Obowiązek podatkowy powstał w dniu otrzymania wyrobów ( 24 listopada 2009 r.) Spółka...
energetycznych'. Są to produkty objęte kodami CN 2701, 2702 i 2704 do 2715 czyli obejmuje również oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 81. Jednakże zgodnie z art. 2 ust. 4...

I GSK 1094/13 - Wyrok NSA z 2015-03-10

, że nabywane oleje są przyporządkowane do kodu CN 27101981 - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe. Obowiązek podatkowy powstał w dniu...
energetycznych'. Są to produkty objęte kodami CN 2701, 2702 i 2704 do 2715 czyli obejmuje również oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 81. Jednakże zgodnie z art...

I GSK 1105/13 - Wyrok NSA z 2015-03-10

w dniu [a] r., Organ wskazał, że nabywane oleje są przyporządkowane do kodu CN 27101981 - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe. Obowiązek...
pojecie 'produktów energetycznych'. Są to produkty objęte kodami CN 2701, 2702 i 2704 do 2715 czyli obejmuje również oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 81...

I GSK 455/15 - Wyrok NSA z 2015-06-17

przeznaczenia zwalnia nabywane oleje smarowe z podatku akcyzowego., Naczelnik Urzędu Celnego w R. decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r. odmówił Spółce stwierdzenia i zwrotu...
: Dyrektywa horyzontalna)]., Ponadto zauważył, iż zarówno w świetle regulacji wspólnotowych, jak i krajowych, oleje smarowe będące przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego...

I SA/Wr 440/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-13

akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   4