Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 30 września 2004r., 3) z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego...

I SA/Kr 184/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-13

, przedmiotem kontrowersji są wyłącznie kwestie prawne, a mianowicie czy oleje smarowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, jak twierdzą organy celne...
kwestie. W pkt 43 powyższego wyroku wskazano, że 'nawet jeśli oleje smarowe wykorzystywane w inny sposób niż jako paliwo silnikowe lub grzewcze objęte są definicją...