Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 1024/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-04-07

opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710., Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, przewóz towaru objętego pozycją...
z brzmieniem pozycji 2707 Wspólnej Taryfy Celnej, produkt zawierający powyżej 50% węglowodorów aromatycznych klasyfikuje się do pozycji 2707 obejmującej 'oleje...