Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 1645/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-21

, gdy sprawa zasadności opodatkowania akcyzą olejów smarowych będzie tematem obrad Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wskazał także, iż jego wniosek o zwolnienie spod...
do jego hipotetycznych zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Stwierdził, że wobec wątpliwości dotyczących opodatkowania akcyzą olejów smarowych, które rozstrzygnie ETS podjęte wobec...

III SA/Łd 17/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-26

, co zapobiegłoby przedłużaniu postępowania w sprawie;, • w kwestii przesłuchania świadków wskutek analizy materiału dowodowego dotyczącego zapłat za oleje smarowe pełnomocnik podniósł...
przeprowadzanej przez kontrolujących równocześnie analizy dokumentacji dotyczącej zapłat za oleje smarowe stwierdzono, że duża część wpłat została dokonana w postaci gotówki...

I SA/Sz 682/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-18

w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. oraz zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych G-25, a w pozostałej części...

III SA/Łd 661/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-11

postępowania wyjaśniającego w znacznym zakresie, obejmującym okoliczność roli spółki w łańcuchu transakcji dotyczących obrotu olejami smarowymi pomiędzy firmą Biuro Handlowe B...