Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 3646/15 - Wyrok NSA z 2017-09-21

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w danym roku') spółka podała 'oleje napędowe do silników' w ilości 3.280 m3. W 'Uwagach' spółka podała, iż 'przy produkcji oleju smarowego...
na jego właściwości fizykochemiczne i możliwe wykorzystanie. Komponenty w procesie produkcji olejów smarowych, jakim jest olej smarowy niskolepkościowy O. produkowany...

II SA/Go 849/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-21

instancji przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na obrocie tak wrażliwymi produktami jakimi są olej napędowy będący surowcem do produkcji oleju smarowego...
jak i sam olej smarowy znalezienie całej kadry kompetentnych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy pracować będą w składzie podatkowym zaraz po wydaniu...

II GSK 2422/21 - Wyrok NSA z 2022-09-02

. W składzie podatkowym prowadzona była działalność gospodarcza w zakresie produkcji olejów smarowych. W związku z prowadzoną działalnością podatnik dokonywał wewnątrzwspólnotowego...
podatkowego. Towar ten był przemieszczany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Nabyty olej napędowy wykorzystywany był do produkcji oleju smarowego (CN 27101999...

VIII SA/Wa 676/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

wyrobów z wykorzystaniem m.in. olejów opałowych ciężkich zaklasyfikowanych do kodu CN 2710 19 62. Powyższe oleje opałowe ciężkie są wykorzystywane jako półprodukty...
do wyrobu końcowego produktu, który nie jest paliwem w rozumieniu ustawy o zapasach (preparaty smarowe o kodzie CN 2710 19 99). Przedmiotowy olej opałowy ciężki każdorazowo...

II GSK 289/06 - Wyrok NSA z 2007-04-19

opałowy - barwiony/znaczony PKWiU 23.20, olej opałowy napędowy lub smarowy CN 2710 1941, a więc wyroby określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7...
do wniosku z dnia 22 marca 2005 r. wyroby akcyzowe zharmonizowane - benzyny silnikowe -ołów do 0,012g/I PKWiU 23.20, olej napędowy - siarka do 0,001% PKWiU 23.20, lekki olej...

VI SA/Wa 264/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-12

zharmonizowane - benzyny silnikowe - ołów do 0,012g/I PKWiU 23.20, olej napędowy - siarka do 0,001% PKWiU 23.20, lekki olej opałowy - barwiony/znaczony PKWiU 23.20, olej opałowy...
napędowy lub smarowy CN 2710 1941, a więc wyroby określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania szczególnego...