Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 797/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-28

. Do tego katalogu należy m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710., Zgodnie...
spółkę. Powyższym środkiem transportowym przewożono z Niemiec do Polski olej termiczny (Fragoltherm Q-32-N) o masie 22.140 kg, klasyfikowany do kodu CN 2710. W toku...

II SA/Go 100/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-17

silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar - olej sojowy surowy w ilości 24,000 kg, klasyfikowany do kodu...
o nr rej. [...] wraz z naczepą ciężarową o nr rej. [...], którego kierowcą był P.K.. Przewoźnikiem towaru o nazwie olej sojowy surowy w ilości 24.000 kg, klasyfikowanym do kodu...