Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 2316/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-14

napędowe, oleje opałowe i oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Zgodnie z wynikami badań przedmiotowy olej silnikowy spełnia wymagania uwagi dodatkowej 2 d) do działu 27...
przewidzianych dla olejów napędowych i olejów opałowych, co oznacza, że jest klasyfikowany w grupie olejów smarowych lub pozostałych olejów. W grupie tej oleje silnikowe...

III SA/Kr 865/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-15

określa , że w przypadku sprzedaży paliw silnikowych , olejów opałowych i olejów smarowych wytwarzanych z komponentów wymienionych w poz.5 - 9 załącznika nr 1 do ustawy...
rozliczeń podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 85, poz. 799 ze zm.)., Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku sprzedaży paliw silnikowych, olejów opałowych i olejów...