Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 36/05 - Wyrok NSA z 2005-02-25

pozycji 'olejów podstawowych', a w związku z tym oświadczenie importera załączone do zgłoszenia celnego, podające kod PCN 2710 19 99 0 jako obejmujący pozostałe oleje smarowe...
oraz pozostałe oleje - czyli inne niż oleje smarowe - jest prawidłowe. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku decyzją z dnia 14 maja 2004 r. orzekł o utrzymaniu w mocy...

I GSK 35/05 - Wyrok NSA z 2005-02-25

pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje - czyli inne niż oleje smarowe - jest prawidłowe. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku decyzją z dnia 14 maja 2004 r. orzekł...
akcyzowego. Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów w poz. 14b określał towary zaliczane do kodu PCN od 2710 19 01 do 2710 19 99 0 'Oleje smarowe, z wyłączeniem 2710...