Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 489/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-27

się na prowadzony od 2008 r. spór z organami podatkowymi dotyczący opodatkowania podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych, który zakończył się pozytywnym...
i roku 2008 poniesienie dodatkowych kosztów wpisu sądowego stanowić będzie dla niej dodatkowe obciążenie finansowe, a z uwagi na spadek obrotów na olejach smarowych...