Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6480 X

IV SA/Po 571/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-26

o udostępnienie doręczenia kserokopii atestów doręczonych przy dostawach oleju opałowego przez Przedsiębiorstwo [...] J. K. jako Wykonawcę, w ramach umowy na dostawę...
lekkiego oleju opałowego do Zespołu Szkół w P. ., Decyzją z dnia [...] listopada 2016 roku nr [...] Dyrektor Zespołu Szkół w P. odmówił udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Wa 163/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-31

stosowanego opału w ww. budynkach to olej opałowy. - do 2019 r. węgiel wykorzystywany był w kuchni szkoły podstawowej w [...]. Popiół powstający ze spalania węgla był na bieżąco...
, budynki jednostek podległych Gminie [...], położone w [...] tj. szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia oraz budynek urzędu gminy ogrzewane były olejem opałowym, - od 2019...