Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OSK 1718/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07

[...]w przedmiocie dostępu do informacji publicznej dotyczącej wykazu budynków użyteczności publicznej posiadających instalację grzewczą z wykorzystaniem oleju opałowego...
. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wykazu budynków użyteczności publicznej posiadających instalację grzewczą z wykorzystaniem oleju opałowego, w terminie 14 dni...

IV SA/Po 571/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-26

o udostępnienie doręczenia kserokopii atestów doręczonych przy dostawach oleju opałowego przez Przedsiębiorstwo [...] J. K. jako Wykonawcę, w ramach umowy na dostawę...
lekkiego oleju opałowego do Zespołu Szkół w P. ., Decyzją z dnia [...] listopada 2016 roku nr [...] Dyrektor Zespołu Szkół w P. odmówił udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Ol 56/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-12-22

. do 30 kwietnia 2003r, firma B dostarczyła olej opałowy w ilości 932,940 litrów za kwotę 1.401.669,53zł. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wskazało dalej...
. nr '[...]' odmawiających udostępnienia informacji publicznej dotyczącej realizacji umowy na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2002/2003 zawartej z firmą B...

II SAB/Wa 100/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-16

do informacji publicznej dotyczącej wykazu budynków użyteczności publicznej posiadających instalację grzewczą z wykorzystaniem oleju opałowego 1. zobowiązuje Wójta Gminy...
instalację grzewczą z wykorzystaniem oleju opałowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; 2. zasądza od Wójta Gminy...

II SAB/Wa 163/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-31

stosowanego opału w ww. budynkach to olej opałowy. - do 2019 r. węgiel wykorzystywany był w kuchni szkoły podstawowej w [...]. Popiół powstający ze spalania węgla był na bieżąco...
, budynki jednostek podległych Gminie [...], położone w [...] tj. szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia oraz budynek urzędu gminy ogrzewane były olejem opałowym, - od 2019...

IV SAB/Wr 42/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-12

w zakresie:, 1. Faktur za zakupiony w 2011 r. lekki olej opałowy;, 2. Dokumentacji przetargowej z przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę lekkiego oleju opałowego...

II SA/Bk 676/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-27

informacji publicznej w postaci kopii faktur wraz z dowodami WZ, dotyczącymi dostaw oleju opałowego przez P. O. I. P., R. P. w ramach realizacji umowy nr [...] z dnia...

IV SAB/Wr 127/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-13

na magazynowanie oleju opałowego znajdują się w zasobach TBS, z rozbiciem na poszczególne osiedla,, 5.udostępnienia pełnej dokumentacji szkodowej od firm ubezpieczeniowych...