Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ol 56/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-12-22

. do 30 kwietnia 2003r, firma B dostarczyła olej opałowy w ilości 932,940 litrów za kwotę 1.401.669,53zł. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wskazało dalej...
. nr '[...]' odmawiających udostępnienia informacji publicznej dotyczącej realizacji umowy na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2002/2003 zawartej z firmą B...

II SA/Bk 676/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-27

informacji publicznej w postaci kopii faktur wraz z dowodami WZ, dotyczącymi dostaw oleju opałowego przez P. O. I. P., R. P. w ramach realizacji umowy nr [...] z dnia...

IV SAB/Wr 127/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-13

na magazynowanie oleju opałowego znajdują się w zasobach TBS, z rozbiciem na poszczególne osiedla,, 5.udostępnienia pełnej dokumentacji szkodowej od firm ubezpieczeniowych...