Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SA/Po 571/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-26

o udostępnienie doręczenia kserokopii atestów doręczonych przy dostawach oleju opałowego przez Przedsiębiorstwo [...] J. K. jako Wykonawcę, w ramach umowy na dostawę...
lekkiego oleju opałowego do Zespołu Szkół w P. ., Decyzją z dnia [...] listopada 2016 roku nr [...] Dyrektor Zespołu Szkół w P. odmówił udostępnienia informacji publicznej...