Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Bk 676/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-27

informacji publicznej w postaci kopii faktur wraz z dowodami WZ, dotyczącymi dostaw oleju opałowego przez P. O. I. P., R. P. w ramach realizacji umowy nr [...] z dnia...