Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X

II SA 3499/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-06-30

. Wysokość ceny płaconej przez stronę przeciwną za dostarczony olej opałowy, jak również pozostałe warunki dostawy tego oleju stanowią bowiem niewątpliwie informację...
. o dostępie do informacji publicznej, informacji dotyczącej realizacji umowy na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2002/2003, zawartej z firmą B w E. Spółka wniosła...