Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 167/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

ustala się zgodnie z zasadą określoną w art. 157 § 1 kpa., Do zanieczyszczenia olejem opałowym działki nr ew. [...], obręb [...], gm. [...], doszło dnia 13 listopada 2006 r...