Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SAB/Wr 64/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-25

obiektów budowlanych położonych na działkach nr [...] i [...] AM-[...] obręb O. oraz w sprawie zbiorników na olej opałowy zlokalizowanym przy ul. K. [...] w O., W piśmie...
dokumentacją techniczną i pozwoleniem na zmianę sposobu użytkowania w obiekcie wydano postanowienie z dnia [...] r. nr [...] , a w sprawie zbiorników na olej opałowy wydano...

VII SA/Wa 2028/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-30

za wodę w wysokości 30,00 złotych, opłatę za telefon w wysokości 110,00 złotych, wywóz śmieci ok. 40,00 złotych, zakup oleju opałowego ok. 400,00 złotych, zakup lekarstw...

VII SA/Wa 2028/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-03

w wysokości 30,00 złotych, opłatę za telefon w wysokości 110,00 złotych, wywóz śmieci ok. 40,00 złotych, zakup oleju opałowego ok. 400,00 złotych, zakup lekarstw 100,00 złotych...

II OZ 757/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-13

w wysokości ok. 200,00 złotych, opłatę za wodę w wysokości 30,00 złotych, opłatę za telefon w wysokości 110,00 złotych, wywóz śmieci ok. 40,00 złotych, zakup oleju opałowego...