Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Kr 1304/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-01

. w przedmiocie zakazu używania zbiorników na paliwa płynne oraz zbiornika oleju opałowego przez Spółkę B. Sp. z o.o. i przekazał sprawę organowi l instancji do ponownego...