Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6197 Służba Celna X

II SA/Wa 2912/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-20

nielegalnych wyrobów akcyzowych, nielegalnych fabryk odbarwiających olej opałowy, konwojach wyrobów akcyzowych przeznaczonych do zniszczenia, konwoju nielegalnej linii...
z bronią, narażając życie i zdrowie uczestniczył w realizacjach związanych z likwidacją fabryk nielegalnych wyrobów akcyzowych, nielegalnych fabryk odbarwiających olej...

III SA/Kr 1041/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-28

techniczną w zakresie wytwarzania wyrobów akcyzowych, a w szczególności paliw, olejów smarowych i opałowych, produkcji alkoholu oraz wyrobów na jego bazie. Wiedza skarżącego...