Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 2912/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-20

nielegalnych wyrobów akcyzowych, nielegalnych fabryk odbarwiających olej opałowy, konwojach wyrobów akcyzowych przeznaczonych do zniszczenia, konwoju nielegalnej linii...
z bronią, narażając życie i zdrowie uczestniczył w realizacjach związanych z likwidacją fabryk nielegalnych wyrobów akcyzowych, nielegalnych fabryk odbarwiających olej...

III SA/Kr 888/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-26

musiałaby się odbyć kosztem zrezygnowania z opłat za bieżące należności z tytułu odbioru energii elektrycznej, ciepłej wody bądź oleju opałowego, a tym samym spowodowałoby...

III SA/Kr 888/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-01-20

kosztem zrezygnowania z opłat za bieżące należności z tytułu odbioru energii elektrycznej, ciepłej wody bądź oleju opałowego, a z kolei odcięcie się od dostaw źródeł energii...

II SA/Ol 335/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-01

, wielokrotnie zmienił przeznaczenie wyrobu akcyzowego w postaci oleju opałowego, poprzez jego sprzedaż z przeznaczeniem do napędu silników wysokoprężnych, narażając...

III SA/Kr 1041/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-28

techniczną w zakresie wytwarzania wyrobów akcyzowych, a w szczególności paliw, olejów smarowych i opałowych, produkcji alkoholu oraz wyrobów na jego bazie. Wiedza skarżącego...