Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 2040/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

, fakturę VAT z [...] grudnia 2008 r. za energię elektryczną, wystawioną na kwotę 573,51 zł, fakturę VAT z [...] grudnia 2008 r. za zakup oleju opałowego, wystawioną na kwotę...

VI SA/Wa 2040/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-09

[...],, - fakturę VAT z [...] grudnia 2008 r. za energię elektryczną, wystawioną na kwotę 573,51 zł [...],, - fakturę VAT z [...] grudnia 2008 r. za zakup oleju opałowego...